efekt metody

Tanzhologie® sprawia, że pozytywne efekty tańca są użyteczne dla ludzi

Lekcje tanzologii można dostosować do potrzeb każdej grupy docelowej i są szczególnie odpowiednie dla grup heterogenicznych.

  • Na poziomie fizycznym układ mięśniowo-szkieletowy trenowany jest wielowymiarowo. Trening postawy tanecznej, ruchu i percepcji optymalizuje stabilność i dynamikę oraz pomaga zwiększyć kompetencje ruchowe. Ciało może lepiej spełniać swoje zadanie jako narzędzie ekspresji i percepcji. Jednocześnie organizm staje się bardziej przepuszczalny dla swobodnego przepływu energii, jako podstawa harmonijnej naturalnej wibracji.
  • Na poziomie emocjonalnym emocje są wprawiane w ruch poprzez muzykę i taniec . Ta forma ekspresji w tańcu pomaga ludziom odnaleźć harmonię z samym sobą.
  • Na poziomie mentalnym Tanzhology trenuje zdolność koncentracji i zapamiętywania. Odbywa się to w szczególności poprzez ćwiczenie choreograficznych sekwencji ruchowych w grupie . Ćwiczenia improwizacji pomagają zwiększyć indywidualną wyobraźnię i promować zdolność do kreatywnego działania osobistego.
  • Na poziomie duchowym Tanzhologie stwarza możliwość doświadczania siebie całościowo:   jako indywidualnej, elastycznej i twórczej istoty w żywej wymianie z otoczeniem.