życie to rytm

Każda komórka w ciele pracuje we własnym rytmie, a na nasz organizm wpływają zewnętrzne rytmy, takie jak pora dnia i pora roku . Taniec i muzyka wspierają własne rytmy ciała! Harmonizują ciało, umysł i emocje oraz mają pozytywny wpływ na społeczności społeczne.

Tanzhologie® ćwiczy ciało i umysł, pozostawia miejsce na indywidualność i ma na celu zdrowy rozwój ciała i osobowości poprzez taniec jako formę sztuki .

Studio Tanzologii

Oferta zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych obejmuje balet klasyczny, balet jazzowy, improwizację taneczną i teatr tańca. Uwzględnia najnowsze odkrycia naukowe zdziedziny nauki o tańcu i medycyny tańca . Zgodnie z definicją Tanzhologie® ruch jest nauczany jako połączenie ukierunkowanej praktyki określonych technik ruchowych i projektowania swobodnego ruchu poprzez improwizację. Istotnym celem dydaktycznym jest promowanie twórczych osiągnięć osobistych uczniów, aż do samodzielnego rozwoju całych choreografii.

Zaawansowaneszkolenie Tanzhologie®

Warsztaty skierowane są do edukatorów oraz twórców tańca i ruchu wszystkich stylów. Zawierają one wiele ćwiczeń ruchowych, a także zapewniają taneczno -naukowe zaplecze dotyczące związków między zdrowiem a tańcem. Nauczyciele tańca otrzymują praktyczne sugestie, w jaki sposób Tanzhologie® lubposzczególne elementy metody można zintegrować z ich własnymi koncepcjami pedagogiki tańca.

Wydarzenia